Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2015 13:37, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 24/05/2015 18:09, số lượt xem: 474

Trí, tài coi nhẹ tựa hư không,
Ai hay tâm địa kẻ anh hùng!
Hăm sáu phen cùng người diệt bạo,
Ngót trăm lần độ thế, trừ hung
Tay để gối đầu nằm nhàn hạ,
Chân nâng cao gót bước oai phong.
Người đời chê dốt không oán hận,
Có ai hơn Dã-bỉ Đại-hùng?