Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/05/2015 13:45, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 25/05/2015 18:12, số lượt xem: 296

Bị cuốn trôi về đảo lam Lan,
Sống cùng nhi nữ dạ chẳng càn..
Văm minh trăm thước thua thiên hạ,
Đảm đang nghìn dặm vượt thế gian;
Gia đình phúc hạnh, tình thắm đậm,
Bạn bè vui vẻ, nghĩa chứa chan.
Ướm hỏi tánh danh là chi nhỉ?
Họ Đông-phương-viện, chữ Hành-nhân.