Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/05/2015 18:17, số lượt xem: 214

Thông minh trời phú tính có khi
Mà sao tài học lại có thì
Ghét người, rồi lại yêu thắm thiết
Để cho nhân loại bản tình thi…