Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2015 13:41, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 24/05/2015 18:10, số lượt xem: 347

Bao năm dốc sức cuộc Duy Tân,
Lãng khách giờ lưu lạc cõi trần.
Vô tình, đâu biết người mang tội,
Bất trắc, có hay đã mắc lầm?
Huyết lệ cùng tuôn, tan thù hận,
Thịt xương đã nát, báo oán ân,
Thế gian đa sự, người đa sự,
Sao chẳng rửa tay hỡi Kiếm Tâm?