Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2015 18:18, số lượt xem: 381

Mỏi mòn đôi mắt vẫn ngóng trông
Ơi người chinh phụ vọng tin chồng
Lấy giọng cười che hàng châu lệ,
Rồi chăng có được báo đền không?