Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2015 13:44, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thi Tân vào 24/05/2015 18:11, số lượt xem: 274

Mười tuổi nên thầy, lắm lo toan,
Xuân-nguyên, cuộc sống thật khó toàn,
Trắng sắc tuyết trùm bầu tang tóc,
Đỏ màu lửa đốt cảnh ai oan…
Nối gót mẹ cha làm hiển hách,
Chung tay bè bạn vượt gian nan;
“Đại đồng thế giới” là sự nghiệp,
Ra đi cũng đáng được an nhàn.