Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2015 18:15, số lượt xem: 343

Mười hai năm trọn thiếu bóng cha,
Ba năm mẹ đã chẳng ở nhà,
Kết bạn cho khuây niềm cô độc,
Cười vui mong tránh lúc châu sa
May mắn câu lên người quân tử
Hữu duyên gặp được bạn thân gia
Hạnh phúc rạng ngời trên nét mặt
Chia ly... ngày ấy hãy còn xa...