Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2015 13:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 24/05/2015 14:24, số lượt xem: 246

Không tim, nhưng vẫn biết khóc cười,
Không óc mà sao hiểu sự đời?
Mộng ước qua tay thành sự thực,
Cỏ cây trong mắt bỗng hoá người.
Kì bao thâu cả bờ vũ-trụ,
Thánh cơ gom hết cõi không-thời.
Tài trí kiêm toàn, kiêm đức độ,
Tiểu Đinh Đương rõ thực người trời.