Đệ nhị thập cảnh - Bình lãnh đăng cao

Nguy nga bảo chướng đế thành nam
Giai tiết đề cao ức thắng đàm
Dịch liễn quang lâm tư sáng thuỷ
Vũ trường tiên suất hiệu hô tam
Thừa ân vũ trụ thiên niên tại
Túng lãm càn khôn vạn cảnh hàm
Bách nhị sơn hà tăng tráng cố
Vân khai thụy khí ái tình lam.


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thiên Nhất Phương

Thành nam một ngọn đẹp vô ngần
Nhớ tiết trùng dương chuyện đặt vần
Lên viếng chuyến đầu xe một buổi
Dân hô rượu múa tiếng ba lần
Đất trời muôn cảnh thu đầy mắt
Vũ trụ ngàn năm hưởng được ân
Sông núi hai phần trăm vững giữ
Mây bừng khí vượng quyện non xuân.


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành nam một ngọn nguy nga,
Nhớ tiết trùng dương đề cao một vần,
Một buổi lên viếng chuyến đầu
Dân hô rượu múa ba lần tiếng vang,
Đất trời muôn cảnh thu sang,
Ngàn năm vũ trụ hưởng ân cảnh hàm,
Giữ vững nước hai phần trăm,
Mây bừng khí vượng quyện ngàn non xuân.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời