24.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
98 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Đỗ Trung Quân (92 bài)
- Nguyễn Nhật Ánh (51 bài)
- Đinh Thị Thu Vân (24 bài)
- Mai Văn Phấn (220 bài)
- Nguyễn Thị Mai (18 bài)
Tạo ngày 08/11/2014 00:03 bởi tôn tiền tử
Phan Ngọc Thường Đoan tên thật là Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1955 tại Quảng Nam, nguyên quán ở Vĩnh Long. Hiện đang công tác tại báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Hội viên Hội Nhà văn Việt nam, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Lục bát cho khát vọng (NXB Hội Nhà văn, 1992)
- Người đàn bà làm thơ và trăng (NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1995)
- Đếm cát (NXB Văn học, 2003)
- Rũ người (NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2006)
- Buổi sáng có nhiều chuyện kể (NXB Hội Nhà văn, 2009)
- Nghĩ về hoàng hôn mẹ (NXB Hội Nhà văn, 2009)

 

Rũ người (2006)

Buổi sáng có nhiều chuyện kể (2009)