Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hảo liễu vào 20/10/2015 06:01

co vào cái rét không quen thắp mười hai ngọn nến xanh
cắm mười hai đoá hồng tỉ muội
mười hai bông cẩm chướng
bày mười hai ly rượu
quên hết tiếng réo dưới lũng buồn
quên môi cẩm tú
quên cả hương thông
còn để lại trăng đưa đẩy
co vào rỗng tuếch co vào quỳnh nhà người
thầm mong mười hai vì sao rơi
thầm van xin mười hai ngọn đèn đường tắt
đêm sẽ ngừng lúc mười hai giờ
tất cả như sông ngừng chảy như suối cạn nguồn
như mùa không thời tiết
một chồi cây vướng gió lạnh toát
mọc vào nơi kẽ hở trái tim
vì sao mười hai ngọn nến không tắt
tỉ muội không tàn
mười hai nụ cẩm chướng mãn khai
mà người trắng mắt tìm quanh
mimosa vắng ngọn gió vàng đường
hai kim đồng hồ xiên xéo chiếc bóng treo


12-12-2008

Nguồn: Buổi sáng có nhiều chuyện kể, NXB Hội nhà văn, 2009