14.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/11/2014 00:03

thôi ta bỏ núi về sông
hái bần chua
vớt ròng ròng mùa mưa
bẻ bông so đũa cuối mùa
lượm mù u rụng vườn chưa nắng tàn
ta về vun lại giồng lang
tát con mương nhỏ tìm hang bóng kèo
ta tìm ta giữa hàng keo
bóng liêu xiêu với cánh diều đứt dây
diều băng tiếng sáo cũng bay
cỏ may xướt rách bàn tay hẹn rồi
xa rồi cái thuở xa xôi
khói rơm rạ dởn trắng trời mùa đông
thôi
ta bỏ núi về đồng
đem vầng trăng khuyết treo dòng sông xưa


2.8.2004

Nguồn: Rũ người, NXB Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2006