Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 14:26

lạnh!
đêm khuya
lang thang du khách
lạnh!
hoa bất tử thắm thiết đỏ
bất tử kiêu hảnh cánh vàng
từng nụ nhỏ giấu ước mơ người
sau yên xe thồ lấm đất
khoe cùng sương muối đang rơi

ước mơ không cao hơn yên xe
không vượt khỏi hai vòng sắt nguội
hai vòng tròn số phận
cùm lấy đời người
niềm tin vô cảm nở
người đàn ông bán hoa bất tử
đêm chợ muộn điếng lòng
đêm ở đây thăm thẳm rét
bóng xe, bóng bất tử, bóng người
chồng lên nhau vẫn không thấy ấm
mà mùa xuân vẫn bất tử trong đời


Đà Lạt.4.11.2004

Nguồn: Rũ người, NXB Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2006