Tình yêu là thật, thật để yêu
Yêu thương là biết cho thật nhiều
Tình yêu là muốn niềm yêu ái
Yêu là rung động, vọng thương yêu
Yêu là tìm đến, đến để yêu
Yêu là mong mỏi được nuông chiều

Tình yêu có nghĩa chính là em
Tình yêu này giữa anh với em
Yêu thương là biết cùng thấu hiểu
Chúng mình yêu với cả trái tim

Tình yêu là nghĩa tự do
Tình là cuộc sống, sống cho tình người
Yêu thương dành để cho người