Những khi đời gặp gian nan
Mẹ hay tìm đến dịu dàng với tôi
Mẹ bảo ban, hãy mặc đời
Và trong khoảnh khắc cuộc đời tối tăm
Mẹ về trực diện tôn nhan
Nói lời từ tốn ủi an, mặc đời
Hãy để cho mặc kệ đời
Mẹ thầm nhắc nhở một lời, kệ đi

Và khi tan vỡ tình người
Sống trong thế giới với lời ý chung
Trả lời rằng, thế là cùng
Dù cho có thể được cùng chia nhau
Vẫn còn có dịp nhìn nhau
Chắc rằng chỉ có một câu, mặc đời
Ừ, thôi. Hãy mặc kệ đời
Chỉ là một tiếng trả lời, kệ thôi.

Rồi khi đêm xuống nhiều mây
Có vầng ánh sáng rọi ngay vào mình
Mặc tình cho tới bình minh
Thanh âm của nhạc giật mình thân tôi
Mẹ Mary đến cùng tôi
Với lời ban bảo, mặc đời đi thôi.
Mặc kệ đời. Mặc kệ thôi
Sẽ là một tiếng trả lời, thế thôi
Hãy cứ để mặc kệ đời
Nhớ lời Mẹ bảo, mặc đời đi thôi.