Người ấy mang cả tình tôi
Đó là tất cả lòng tôi yêu nàng
Và nếu bạn cũng ngó ngàng
Bạn rồi cũng sẽ yêu nàng như tôi
Tôi yêu nàng ấy mất rồi

Nàng mang mọi thứ trên đời cho tôi
Dịu dàng luôn ở trên môi
Nụ hôn nàng tặng trên đôi môi đầy
Nàng cho tôi cả tình này
Tôi yêu nàng suốt đời này không thôi

Tình yêu này của đôi ta
Không bao giờ sẽ lìa xa trong đời
Như anh còn sống trên đời
Có em sánh bước trọn đời bên anh

Sao trời vẫn sáng lung linh
Trên bầu trời tối soi tình đôi ta
Tình này vẫn ở cùng ta
Không bao giờ sẽ lìa xa trong đời
Anh yêu nàng mãi muôn đời