Nhắm đôi mắt lại đi em
Để anh hôn nhẹ lên rèm mi em
Rồi mai anh sẽ nhớ thêm
Nhớ rằng anh mãi yêu em thật thà
Trên đường thiên lý anh qua
Mỗi ngày anh viết thư nhà thăm em
Yêu thương gửi trọn về em

Anh xin giả vờ hôn em
Đôi môi lạc mất kiếm tìm môi nhau
Và mong mộng ước trong nhau
Trở thành hiện thực đẹp màu yêu thương
Khi anh thiên lý dặm trường
Thư tình anh viết yêu thương mỗi ngày
Cho em hết cả vòng tay
Yêu thương gom cả tim này gửi em

Niềm thương gửi trọn cho em
Em ơi, anh sẽ yêu em thật mà

Hãy nhắm mắt lại đi em
Để anh hôn nhẹ lên rèm mi em
Rồi mai anh sẽ nhớ em
Nhớ rằng anh mãi yêu em thật thà
Trên đường thiên lý anh qua
Mỗi ngày anh viết thư nhà thăm em
Yêu thương gửi trọn về em