Tự do như cánh chim trời
Là điều tốt nhất cho đời vươn lên
Tự do như một cánh chim

Sống không ràng buộc im lìm khô khan
Muốn bay như cánh chim ngàn
Trên đôi cánh xẻ dọc ngang bầu trời

Chuyện gì cứ mặc đi thôi
Chúng ta từng biết trong đời xảy ra?
Thật mình không thể chia xa?

Lạc loài mất dấu dù là nơi đâu
Dường như có nghĩa biết bao?
Khiến anh chất ngất dạt dào trong tim...

Tự do như một cánh chim
Là điều tốt nhất kết lên phận đời
Tự do như cánh chim trời

Sống không ràng buộc cho đời khô khan
Tung bay như cánh chim ngàn
Trên đôi cánh lượn thênh thang dưới trời

Chuyện gì cứ mặc kệ thôi
Cuộc đời ta biết vẫn trôi vợi vời?
Hãy cho ta được thảnh thơi

Tự do như cánh chim trời vô tư
Là điều đưa đến chân như
Tự do
như cánh chim từ hồng hoang