Em bâng khuâng buổi sáng qua
Lá thư trong cặp rơi ra ngoài thềm
Vội nhặt lên mở đọc liền
Chợt em đỏ mặt bắt đền lá thư...
Trời ơi em đã lớn ư?
Để cho ai đó viết thư gởi mình
Trời ơi em lớn thật tình
Thương chiếc cặp nhỏ trở thành hòm thư.


Đây là bài thơ duy nhất của tác giả được đăng trên báo Hoa học trò, khi anh đang học cấp III Trường THPT Núi Thành, Quảng Nam, tuy nhiên tên tác giả bị in nhầm là Nguyễn Tất Sơn. Một số tuyển tập đã dẫn lại theo tên bị sai này.