Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 07/06/2005 01:04 bởi Vanachi
Nguyễn Tấn Sơn sinh ngày 8-10-1974, cựu học sinh Trường THPT Núi Thành, Quảng Nam, hiện làm kinh doanh và sinh sống ở Núi Thành, Quảng Nam. Anh có bài thơ Em đã lớn ư đăng trên báo Hoa học trò.