Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thuỵ Anh (322 bài)
- Đinh Thu Hiền (I) (27 bài)
- Nguyễn Vĩnh Tiến (22 bài)
- Giang Tuấn Đạt (48 bài)
- Bùi Thanh Tuấn (14 bài)
Tạo ngày 06/06/2005 01:04 bởi Vanachi
Nguyễn Tấn Sơn sinh ngày 8-10-1974, cựu học sinh Trường THPT Núi Thành, Quảng Nam, hiện làm kinh doanh và sinh sống ở Núi Thành, Quảng Nam. Anh có bài thơ Em đã lớn ư đăng trên báo Hoa học trò.

 

Tuyển tập chung