Nghĩ sao đây về đàn bà
Sao như nghe thấy hồn là đảo điên
Cuối cùng anh mãi nợ em
Và vì em đó cho nên nuông chiều
Lòng anh cảm ơn em nhiều
Em là ý nghĩa bao điều em ơi

Biết em cũng hiểu ra rồi
Một thằng con nít trong người đàn ông
Nhớ rằng trong vòng tay em
Đời anh em giữ bên tim em rồi
Dẫu rằng tình vẫn xa xôi
Nhưng rồi cũng viết lên ngôi sao trời

Cho anh xin nói một lời
Không bao giờ để cho đời em đau
Lời anh nói như ban đầu
Vẫn yêu em mãi ngày sau vẫn còn