26/05/2024 06:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yêu
Love

Tác giả: The Beatles

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 22/01/2021 06:04

 

Nguyên tác

Love is real, real is love
Love is feeling, feeling love
Love is wanting to be loved
Love is touch, touch is love
Love is reaching, reaching love
Love is asking to be loved

Love is you
You and me
Love is knowing
We can be

Love is free, free is love
Love is living, living love
Love is needing to be loved

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tình yêu là thật, thật để yêu
Yêu thương là biết cho thật nhiều
Tình yêu là muốn niềm yêu ái
Yêu là rung động, vọng thương yêu
Yêu là tìm đến, đến để yêu
Yêu là mong mỏi được nuông chiều

Tình yêu có nghĩa chính là em
Tình yêu này giữa anh với em
Yêu thương là biết cùng thấu hiểu
Chúng mình yêu với cả trái tim

Tình yêu là nghĩa tự do
Tình là cuộc sống, sống cho tình người
Yêu thương dành để cho người
Bài này được sáng tác bởi John Lennon.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » The Beatles » Yêu