Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Triệu Đỉnh (1 bài)
- Tăng Kỷ (8 bài)
- Lý Bính (1 bài)
- Hướng Tử Nhân (9 bài)
- Lý Di Tốn (1 bài)
Tạo ngày 02/03/2019 17:44 bởi tôn tiền tử
Thẩm Dữ Cầu 沈與求 (1086-1137) tự Tất Tiên 必先, hiệu Quy Khê 龜溪, quê Đức Thanh, Hồ Châu (nay thuộc Chiết Giang), đỗ tiến sĩ năm 1115. Đã trải qua các chức Giám sát ngự sử, Lại bộ thượng thư kiêm quyền Hàn Lâm học sĩ kiêm Thị độc, Tri Xu Mật viện sự (đứng đầu Xu Mật viện). Tính ngay thẳng, can gián bộc trực. Tác phẩm có Quy Khê tập 龜溪集.