Trăng xinh vừa nhú song đông,
Thê lương tiếng trúc lạnh trong gió chiều.
Cuối năm đơn lẻ đìu hiu,
Đuổi sầu sầu bám rượu bèo chén không.

tửu tận tình do tại