21/05/2022 17:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ toạ
夜坐

Tác giả: Thẩm Dữ Cầu - 沈與求

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2019 17:45

 

Nguyên tác

娟娟微月小窗東,
竹里寒聲嘯夕風。
孤客坐來驚歲晚,
推愁不去酒杯空。

Phiên âm

Quyên quyên vi nguyệt tiểu song đông,
Trúc lý hàn thanh khiếu tịch phong.
Cô khách toạ lai kinh tuế vãn,
Thôi sầu bất khứ tửu bôi không.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trăng xinh vừa nhú song đông,
Thê lương tiếng trúc lạnh trong gió chiều.
Cuối năm đơn lẻ đìu hiu,
Đuổi sầu sầu bám rượu bèo chén không.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Dữ Cầu » Dạ toạ