Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 14/08/2016 00:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/08/2016 21:55

遊長寧公主流杯池其六

憑高瞰迥足怡心,
茵閣桃源不暇尋。
餘雪依林成玉樹,
殘霙點岫即瑤琴。

 

Du Trường Ninh công chúa Lưu Bôi trì kỳ 6

Bằng cao khám huýnh túc di tâm,
Nhân các Đào Nguyên bất hạ tầm.
Dư tuyết y lâm thành ngọc thụ,
Tàn anh điểm tụ tức dao cầm.

 

Dịch nghĩa

Đứng trên cao nhìn xuống xa xa cũng đủ thấy lòng nhẹ nhõm,
Có căn gác êm ấm này cần chi phải đi tìm cõi Đào Nguyên nữa.
Tuyết đọng trong rừng làm các cây đẹp như cây ngọc,
Hoa tuyết tàn trên núi nom như chiếc đàn cẩn ngọc dao.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhìn từ cao thấy lòng nhẹ nhõm
Căn gác êm đâu muốn Đào nguyên
Cây rừng như ngọc tuyết lèn
Trên non tuyết đọng như đàn ngọc dao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tựa cao nhìn thẳm lòng thư thái
Gác ấm Đào Hoa chẳng rảnh tìm
Cây ngọc trong rừng do tuyết đọng
Đàn Dao đỉnh núi tuyết mưa tan.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của TriThi

Lầu cao vọng khắp cảm an an,
Tiên gác Đào Nguyên cũng chẳng màng.
Cây ngọc lung linh nhờ phủ tuyết,
Đàn dao lấp lánh bởi mưa tàn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhìn xuống trên cao lòng thảnh thơi,
Đào Nguyên đâu muốn tìm tiên chơi.
Trong rừng tuyết đọng như cây ngọc,
Tuyết núi tàn như đàn ngọc dao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời