剪彩花

密葉因栽吐,
新花逐剪舒。
攀條雖不謬,
摘蕊詎智虛。
春至由來發,
秋還未肯疏。
借問桃將李,
相亂欲何如?

 

Tiễn thái hoa

Mật diệp nhân tài thổ,
Tân hoa trục tiễn thư.
Phan điều tuy bất mậu,
Trích nhị cự trí hư.
Xuân chí do lai phát,
Thu hoàn vị khẳng sơ.
Tá vấn đào tương lý,
Tương loạn dục hà như?

 

Dịch nghĩa

Lá mau dày là do tay người cắm vào nhổ ra,
Búp hoa chỉnh dãn ra dãn vào từ từ từng nhánh.
Bảo là vin nhành thì cũng không sai,
Mà muốn bẻ nhuỵ thì e lại là cái khôn hão huyền.
Xuân tới thì đã nở sẵn từ trước rồi,
Thu về cũng chẳng chịu tàn đi.
Thử hỏi hoa đào cùng hoa mận,
Lẫn lộn với nhau thì sẽ ra sao?


Tương truyền, Võ Tắc Thiên truyền gọi Uyển Nhi lên điện và sai làm bài thơ theo đề hoa lụa, nàng viết bài thơ này ra giấy. Tắc Thiên đọc xong khen hay và hỏi hai câu cuối ý là sao. Uyển Nhi đáp thơ không có cách hiểu nhất định mà tuỳ người đọc, nếu bệ hạ nói thần ném đá giấu tay thì thần cũng không dám cãi. Mọi người có mặt ở đó đều cho rằng Uyển Nhi sẽ gặp đại hoạ vì câu nói đó, nhưng Tắc Thiên đứng dậy nói rất thích tính cách của Uyển Nhi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Mau lá do tay cắm,
Hoa bầu dãn mỗi li.
Vin cành không bậy dẫu,
Ngắt nhuỵ có khôn gì.
Xuân đến đà đương nở
Thu về chẳng mất đi
Hỏi đây đào với mận
Lẫn lộn sẽ ra gì?

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mau dày lá do tay người,
Búp hoa dãn nở chỉnh lơi chỉnh màu.
Bảo là vin nhành sai đâu,
Mà muốn bẻ nhuỵ khôn âu hão huyền.
Xuân tới nở sẵn trước hiên,
Thu về cũng chẳng chịu liền tàn đi.
Hoa đào hoa mận hỏi chi,
Với nhau lẫn lộn sẽ thì ra sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời