彩書怨

葉下洞庭初,
思君萬里餘。
露濃香被冷,
月落錦屏虛。
欲奏江南曲,
貪封薊北書。
書中無別意,
惟悵久離居。

 

Thái thư oán

Diệp hạ Động Đình sơ,
Tư quân vạn lý dư.
Lộ nùng hương bị lãnh,
Nguyệt lạc cẩm bình hư.
Dục tấu Giang Nam khúc,
Tham phong Kế Bắc thư.
Thư trung vô biệt ý,
Duy trướng cửu ly cư.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lá cây rụng xuống Động Đình
Nhớ chàng ngoài chốn muôn nghìn dặm xa
Chăn hương lạnh bởi sương sa
Bình phong trống để trăng tà chênh vênh
Giang Nam khúc nhớ trổi lên
Thư chàng Kế Bắc ngày đêm mong chờ
Trong thư biệt ý vô bờ
Sống xa nhau mãi, bao giờ gần nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Lá Động Đình vừa rụng
Nhớ ai muôn dặm ngàn
Chăn thơm đầm móc lạnh
Vách tía ánh trăng tàn
Lựa khúc Giang Nam ấy
Mong thư Kế Bắc sang
Lời lời toàn biệt ý
Mãi mãi chỉ xa chàng.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hồ Động Đình lá rơi lác đác
Nhớ chàng nơi xa cách muôn trùng
Móc rơi hoa lá lạnh lùng
Trăng khuya lặn bức bình phong ẩn tàng
Muốn gảy đàn bài Giang Nam khúc
Lại bận thư Kế Bắc gửi đi
Trong thư cũng chẳng có gì
Chỉ là buồn nhớ trong khi xa chàng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lá vừa rụng chốn Động Đình,
Nhớ chàng muôn dặm ngàn trùng cách xa.
Chăn thơm sương đẫm lạnh sa,
Bình phong tía trống trăng tà ánh sang.
Giang Nam ấy lựa khúc đàn,
Mong từ Kế Bắc thư chàng gửi sang.
Trong thư chẳng ý chia phân,
Chỉ buồn là nhớ đến chàng nơi xa.

15.00
Trả lời