Các cành cây có hoa thơm ngát
Văn chương đều hoạt bát tuyệt vời
Núi rừng là bạn vui chơi
Quế thông hàng xóm nơi nơi vui hoà

tửu tận tình do tại