遊長寧公主流杯池其一

遊仙賞,
展幽情。
逾昆閬,
邁蓬瀛。

 

Du Trường Ninh công chúa Lưu Bôi trì kỳ 1

Du tiên thưởng,
Triển u tình.
Du Côn Lãng,
Mại Bồng Doanh.

 

Dịch nghĩa

Đến cõi tiên thưởng thức,
Nói lên tình cảm trong lòng.
Vượt xa Côn Lãng,
Hơn hẳn Bồng Doanh.


Trường Ninh công chúa là con của Trung Tông, do hoàng hậu họ Vi sinh ra, rất được chiều chuộng. Công chúa cho tạo lập Lưu Bôi trì rất xa hoa mỹ lệ trong cung của mình. Trung Tông vời Uyển Nhi cùng các quan trong triều làm thơ tán thưởng. Tác giả viết một mạch 25 bài thơ, đủ thể loại.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đến ao tiên xem hoa thưởng thức
Nói lên tình e ấp trong lòng
Vượt xa Côn Lãng mênh mông
Bồng Doanh hơn hẳn cũng không ngoa gì

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cõi tiên đến thưởng thức chơi,
Nói lên tình cảm thảnh thơi trong lòng.
Vượt xa Côn Lãng mây lồng,
Cảnh này hơn hẳn cõi Bồng Doanh kia.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cõi tiên đến thưởng cảnh xinh tươi,
Tình cảm gợi lên lòng thảnh thơi
Côn Lãng vượt qua mây tiếp núi,
Bồng Doanh chưa hẳn đẹp hơn rồi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời