遊長寧公主流杯池其三

攀攀招逸客,
偃桂協幽情。
水中看樹影,
風裏聽松聲。

 

Du Trường Ninh công chúa Lưu Bôi trì kỳ 3

Phan phan chiêu dật khách,
Yển quế hiệp u tình.
Thuỷ trung khán thụ ảnh,
Phong lý thính tùng thanh.

 

Dịch nghĩa

Các khách tài giỏi hơn người được mời kéo đến,
Đứng nghỉ bên cây quế thấy hợp với tâm tình.
Nhìn bóng cây phản chiếu trên mặt nước,
Nghe tiếng gió thông vi vu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách khác đời được mời kéo đến
Đứng nghỉ bên cây quế hợp tình
Nhìn cây phản chiếu bóng hình
Hàng thông gió thổi qua cành vi vu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách giỏi hơn người được đón mời,
Đứng bên cây quế hợp tình người.
Bóng cây phản chiếu trên dòng nước,
Thông gió vi vu nghe thưởng chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách giỏi hơn người được mời,
Đứng bên cây quế hợp đôi tâm tình.
Bóng cây mặt nước bóng in,
Vi vu thông gió nghe nhìn thảnh thơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời