bao la màn đêm
ru giấc êm đềm
như chăn mẹ hiền
trùm lên cây cỏ


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013