20/03/2023 16:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2018 07:53

 

bao la màn đêm
ru giấc êm đềm
như chăn mẹ hiền
trùm lên cây cỏ
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Đêm