em thương phận chim lồng
không nhìn thấy trời trong
xa cây rừng, bè bạn
tiếng kêu nghe não nùng


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013