Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 16/11/2011 18:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 24/04/2016 03:15

平河小泊

日爽風高八月天,
老融樹下泊吟船。
江村向曉潮生急,
水滿椰谿與稻田。

 

Bình Hà tiểu bạc

Nhật sảng phong cao bát nguyệt thiên,
Lão dung thụ hạ bạc ngâm thuyền.
Giang thôn hướng hiểu triều sinh cấp,
Thuỷ mãn da khê dữ đạo điền.

 

Dịch nghĩa

Ngày tháng tám, mặt trời tỏ, gió mát,
Đậu thuyền thơ dưới bóng cây đa cổ thụ.
Xóm trên sông hửng sáng, thuỷ triều dâng gấp,
Nước đầy ắp suối dừa, ruộng lúa.


Bình Hà: ở đây có lẽ là tên bến đò huyện. Huyện Bình Hà sau đổi tên thành huyện Thanh Hà, nay thuộc tỉnh Hải Dương.

Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Tháng tám trời thanh rạng bóng ô,
Dưới cây đa cổ đậu thuyền thơ.
Xóm bên sông sớm triều dâng gấp,
Nước ứ khe dừa ruộng lúa thu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Ngày tạnh gió cao, trời tháng tám
Gốc đa mé nước đậu thuyền thơ
Hoàng hôn triều ngập bên làng nhỏ
Nước cả ruộng đồng cả suối Dừa


Nguồn: Hội Tao Đàn (Tác giả - tác phẩm), Viện Nghiên cứu Hán-Nôm, Lâm Giang chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1993
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng tám trời thanh, hiu mát gió
Dưới tàng đa cổ đậu thuyền thơ
Sông thôn hửng sáng triều dâng gấp
Nước ứ ruộng thu ngập suối dừa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Tháng tám đẹp trời gió phất phơ
Dưới vòm đa cổ đậu thuyền thơ
Xóm sông hửng sáng triều dào dạt
Nước ắp ruộng chiêm ngập suối dừa


Nguồn: Thơ danh nhân Thái Thuận (Tiến sĩ triều Lê), Nguyễn Hữu Thăng tuyển dịch, NXB Văn học, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời