29/01/2023 10:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình Hà tiểu bạc
平河小泊

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/11/2011 18:32

 

Nguyên tác

日爽風高八月天,
老融樹下泊吟船。
江村向曉潮生急,
水滿椰谿與稻田。

Phiên âm

Nhật sảng phong cao bát nguyệt thiên,
Lão dung thụ hạ bạc ngâm thuyền.
Giang thôn hướng hiểu triều sinh cấp,
Thuỷ mãn da khê dữ đạo điền.

Dịch nghĩa

Ngày tháng tám, mặt trời tỏ, gió mát,
Đậu thuyền thơ dưới bóng cây đa cổ thụ.
Xóm trên sông hửng sáng, thuỷ triều dâng gấp,
Nước đầy ắp suối dừa, ruộng lúa.

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Tháng tám trời thanh rạng bóng ô,
Dưới cây đa cổ đậu thuyền thơ.
Xóm bên sông sớm triều dâng gấp,
Nước ứ khe dừa ruộng lúa thu.
Bình Hà: ở đây có lẽ là tên bến đò huyện. Huyện Bình Hà sau đổi tên thành huyện Thanh Hà, nay thuộc tỉnh Hải Dương.

Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Bình Hà tiểu bạc