扈從登封途中作

帳殿鬱崔嵬,
仙遊實壯哉。
曉雲連幕捲,
夜火雜星回。
谷暗千旗出,
山鳴萬乘來。
扈從良可賦,
終乏掞天才。

 

Hộ tòng Đăng Phong đồ trung tác

Trướng điện uất thôi ngôi,
Tiên du thực tráng tai.
Hiểu vân liên mạc quyển,
Dạ hoả tạp tinh hồi.
Cốc ám thiên kỳ xuất,
Sơn minh vạn thặng lai.
Hỗ tòng lương khả phú,
Chung phạp thiểm thiên tài.

 

Dịch nghĩa

Cung điện giăng bằng vải bố nguy nga cao ngất,
Cuộc đi chơi của thần tiên quả thực tráng lệ!
Mây sớm kề sát màn cửa sồ vừa được kéo lên,
Ban đêm đuốc sáng như sao sa xuống đất.
Hang động được cả ngàn lá cờ che rợp,
Trên núi vang tiếng hàng vạn xe ngựa chạy tới.
Theo xe vua đi chơi cảm thấy hứng thú nên viết bài này,
Chỉ e không bằng kẻ có tài trời cho.


Tống Chi Vấn làm quan trong thời gian Võ Tắc Thiên tiếm ngôi nhà Đường, lập ra triều đại nhà Chu và tự xưng là Võ Chu Thánh Thần Hoàng Đế. Một lần ông được theo hầu vị nữ hoàng đề này trong một cuộc du ngoạn ở Đăng Phong mà viết ra bài này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Màn điện vẻ nguy nga
Tiên du đẹp thực là
Mây mai liền trướng cuộn
Lửa tối lẫn sao sa
Hàng rợp nghìn cờ phất
Núi rền vạn ngựa qua
Cuộc vui nên tán tụng
Luống thẹn chẳng tài hoa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Màn giăng cung điện nguy nga
Tiên du một cuộc thật là vui thay
Mây mai trướng gấm kết dày
Lửa đêm cùng ánh sao bay chập chờn
Núi rền muôn cổ xe tuôn
Hang sâu phấp phới ngàn muôn ngọn cờ
Cuộc chơi cao hứng nên thơ
Tài hoa thẹn kém đành lơ gieo vần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cung điện vải nguy nga cao ngất
Thần tiên chơi quả thật huy hoàng
Mây trôi kề sát cửa màn
Đuốc đêm rực sáng như hàng sao sa
Hang động rợp ngàn cờ phấp phới
Tiếng vạn xe trên núi tới lui
Theo vua thơ viết đôi lời
Chỉ e không kịp người tài trời cho.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Cao ngất lá màn vây
Tiên chế lộng lẫy thay
Sớm mây liền trướng cuốn
Đêm lửa lẫn sao bày
Động tối bóng cờ kéo
Xa chen tiếng núi rời
Đi đâu nào thiếu kẻ
Chỉ kém bực thiên tài


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời