tìm lại một ngày mai
tìm lại niềm tin đó
tìm lại một khoảng trời
cho cuộc sống ngày mai

mang theo một niềm tin
mang theo một nỗi buồn
ngày học trò xa cô
-------------------