Nỗi đau
những đồng tiền còn sót lại trong túi
ta đã quên từ lâu.