貧家

辛苦貧家子,
年年寒復饑。
枵腸蔬替飯,
凍骨火為衣。
遍地猶兵甲,
旻天且疾威。
朱門樂何事,
夜飲達朝暉。

 

Bần gia

Tân khổ bần gia tử,
Niên niên hàn phục cơ.
Hiêu trường sơ thế phạn,
Đống cốt hoả vi y.
Biến địa do binh giáp.
Mân thiên thả tật oai,
Chu môn lạc hà sự,
Dạ ẩm đạt triều huy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Con nhà nghèo khổ đau,
Quanh năm rét lại đói.
Bụng rỗng phải ăn rau,
Lấy lửa thay chăn gối.
Khắp đất là gươm đao,
Đầy trời là hoạ hại.
Vui vẻ thay nhà giàu,
Yến tiệc suốt đêm thâu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đắng cay cho phận nhà nghèo
Hằng năm đói rét mãi đeo không rời
Thay cơm bụng đói dùng rau
Lửa hun thế áo đỡ bao lạnh lùng
Khắp nơi chiến trận bừng bừng
Trời mang mối hận như chừng ra oai
Cửa son vui vẻ chuyện gì
Thâu đêm tiệc rượu đến khi sáng trời!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Thế

Đắng cay phận nhà nghèo,
Năm tháng mãi đói meo.
Bụng rỗng tìm rau héo,
Xương lạnh áo lửa reo.
Khắp nơi đoàn binh xéo,
Cùng trời dịch bệnh theo.
Cửa quan vui gì réo,
Tiệc đến sáng, mặc nghèo.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Phận nghèo hết đắng lại cay
Đói kèm cái rét tháng ngày quẩn quanh
Trống lòng, rau thế cơm canh
Rét run, đốt lửa thay manh áo tồi
Binh đao cuối đất cùng trời
Biết bao tai hoạ khắp nơi dồn vào
Vui gì? Gác tía lầu cao!
Tiệc đêm suốt sáng ồn ào chửa thôi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phận con cay đắng nhà nghèo,
Đông về chịu rét đói meo tháng ngày.
Trống không bụng phải ăn rau,
Lửa thay chăn gối đỡ sao lạnh lùng.
Khắp nơi chiến trận rùng rùng,
Đầy trời hoạ hại không ngừng ra oai.
Nhà giàu vui vẻ dài dài,
Thâu đêm đến sáng tiệc hoài suốt năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Dư Lê

Cay đắng phận nhà nghèo
Năm năm rét rồi đói
Ruột rỗng rau thay cơm
Xương lạnh lửa làm áo
Khắp chốn còn binh đao
Trời ghét gieo tai vạ
Cửa son vui việc gì
Thâu đêm liền tiệc rượu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời