21/09/2023 14:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bần gia
貧家

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2015 22:19

 

Nguyên tác

辛苦貧家子,
年年寒復饑。
枵腸蔬替飯,
凍骨火為衣。
遍地猶兵甲,
旻天且疾威。
朱門樂何事,
夜飲達朝暉。

Phiên âm

Tân khổ bần gia tử,
Niên niên hàn phục cơ.
Hiểu trường sơ thế phạn,
Đống cốt hoả vi y.
Biển địa do binh giáp.
Mãn thiên thả tật oai,
Chu môn lạc hà sự,
Dạ ẩm đạt triều huy.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đắng cay cho phận nhà nghèo
Hằng năm đói rét mãi đeo không rời
Thay cơm bụng đói dùng rau
Lửa hun thế áo đỡ bao lạnh lùng
Khắp nơi chiến trận bừng bừng
Trời mang mối hận như chừng ra oai
Cửa son vui vẻ chuyện gì
Thâu đêm tiệc rượu đến khi sáng trời!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Bần gia