山居百詠其七十八

山居高照日先來,
直下承當眼便開。
明了一乘圓頓旨,
何勞又去訪天台。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 078

Sơn cư cao chiếu nhật tiên lai,
Trực hạ thừa đương nhãn tiện khai.
Minh liễu nhất thừa viên đốn chỉ,
Hà lao hựu khứ phỏng Thiên Thai.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi ánh nắng rọi đầu tiên,
Chính đó thừa đương mắt mở liền.
Nhận rõ nhất thừa đường thẳng tắt,
Cần gì phải nhọc đến non Thiên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao ngày mới nắng ban mai
Chính lúc nên cần mở mắt ngay
Thấy rõ nhất thừa liền tức khắc
Đâu cần nhọc bước kiếm Thiên Thai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời