25/10/2021 01:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 078
山居百詠其七十八

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 08:53

 

Nguyên tác

山居高照日先來,
直下承當眼便開。
明了一乘圓頓旨,
何勞又去訪天台。

Phiên âm

Sơn cư cao chiếu nhật tiên lai,
Trực hạ thừa đương nhãn tiện khai.
Minh liễu nhất thừa viên đốn chỉ,
Hà lao hựu khứ phỏng Thiên Thai.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi ánh nắng rọi đầu tiên,
Chính đó thừa đương mắt mở liền.
Nhận rõ nhất thừa đường thẳng tắt,
Cần gì phải nhọc đến non Thiên.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 078