24.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2008 11:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 13/10/2008 11:49

山居百詠其一

山居古鏡久埋塵,
今日重磨氣象新。
痕垢盡除光始現,
分明面見本來人。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 001

Sơn cư cổ cảnh cửu mai trần,
Kim nhật trùng ma khí tượng tân.
Ngân cấu tận trừ quang thuỷ hiện,
Phân minh diện kiến bản lai nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi gương sáng bấy lâu vùi
Nay mới chùi lau dáng vẻ tươi
Bợn nhớp sạch rồi gương lấp lánh
Rõ ràng tận mặt bấy nay người


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gương cũ non sâu bụi lấp vùi
Nay đem chùi lại rạng màu tươi
Bợn nhơ sạch hết gương trong sáng
Tường tận phân minh tỏ mặt người

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ban Nhược

Ở núi, gương xưa vùi đã lâu,
Nay gắng chùi lau lại mới làu.
Vết bẩn hết rồi trong sáng hẳn,
Tận tường thấy được người thuở đầu.

15.00
Trả lời