28/05/2023 07:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 001
山居百詠其一

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2008 11:47

 

Nguyên tác

山居古鏡久埋塵,
今日重磨氣象新。
痕垢盡除光始現,
分明面見本來人。

Phiên âm

Sơn cư cổ cảnh cửu mai trần,
Kim nhật trùng ma khí tượng tân.
Ngân cấu tịnh trừ quang thuỷ hiện,
Phân minh diện kiến bản lai nhân.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi gương sáng bấy lâu vùi
Nay mới chùi lau dáng vẻ tươi
Bợn nhớp sạch rồi gương lấp lánh
Rõ ràng tận mặt bấy nay người
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 001