山居百詠其四

山居學道只求心,
何必區區向外尋。
舉步便應登寶所,
莫將黃葉當真金。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 004

Sơn cư học Đạo chỉ cầu tâm,
Hà tất khu khu hướng ngoại tầm.
Cử bộ tiện ưng đăng bảo sở,
Mạc tương hoàng diệp đáng chân kim.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

Núi cao, học Đạo chỉ cầu tâm
Ngoài tâm đừng nhọc sức truy tầm
Cất bước thẳng lên toà Chánh giác
Vàng ròng, lá úa chớ so nhầm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi học Đạo chỉ tìm tâm,
Lựa phải khư khư mãi chạy rông,
Cất bước chính là lên bảo sở,
Chớ đem lá úa thế vàng ròng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao học đạo cốt cầu tâm
Nào phải chăm chăm hướng ngoại tìm
Cất bước thẳng lên toà bửu điện
Lá vàng đâu thể sánh hoàng kim

Chưa có đánh giá nào
Trả lời