23/07/2024 12:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 004
山居百詠其四

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 21:42

 

Nguyên tác

山居學道只求心,
何必區區向外尋。
舉步便應登寶所,
莫將黃葉當真金。

Phiên âm

Sơn cư học Đạo chỉ cầu tâm,
Hà tất khu khu hướng ngoại tầm.
Cử bộ tiện ưng đăng bảo sở,
Mạc tương hoàng diệp đáng chân kim.

Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

Núi cao, học Đạo chỉ cầu tâm
Ngoài tâm đừng nhọc sức truy tầm
Cất bước thẳng lên toà Chánh giác
Vàng ròng, lá úa chớ so nhầm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 004