Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 21:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/05/2012 21:29

山居百詠其二

山居力學悟禪宗,
日用先須達苦空。
不識本來真面目,
拈華微笑喪家風。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 002

Sơn cư lực học ngộ thiền tông,
Nhật dụng tiên tu đạt khổ không.
Bất thức bản lai chân diện mục,
Niêm hoa vi tiếu táng gia phong.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh Tiến

Núi cao, gắng học rõ thiền tông
Ngày ngày suốt thấu lẽ khổ, không
Mặt thật xưa nay nếu không biết
Nhìn hoa cười mỉm, đạo chẳng đồng


Nguồn: Quy nguyên trực chỉ, Đại sư Tông Bổn, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi dùi mài tỏ Thiền tông
Vào cửa công phu rõ khổ, không
Chẳng biết xưa nay mày mặt thật
Niêm hoa vi tiếu mất gia phong


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non cao gắng học ngộ thiền tông
Ngày tháng tu hành thấu khổ, không
Chẳng biết bản lai chân diện mục
Nhìn hoa cười mỉm mất gia phong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời