山居百詠其七十二

山居無事不開門,
獨坐窮心泯見聞。
紙帳梅花松月照,
人間別是一乾坤。

 

Sơn cư bách vịnh kỳ 072

Sơn cư vô sự bất khai môn,
Độc toạ cùng tâm mẫn kiến văn.
Chỉ trướng mai hoa tùng nguyệt chiếu,
Nhân gian biệt thị nhất càn khôn.

 

Dịch nghĩa

Ở núi rảnh rỗi không cần cài cửa,
Hết lòng ngồi một mình, mắt không nhìn, tai không nghe.
Ánh trăng chiếu vào chiếc màn giấy vẽ cây tùng và nhành hoa mai,
Cảnh lạ này nhân gian, trời đất chỉ có một mà thôi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Ở núi rảnh rang cửa miễn cài,
Lặng ngồi nhàn mắt lại nhàn tai.
Tùng mai màn giấy trăng ngời chiếu,
Cảnh lạ đất trời chẳng có hai.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi rãnh việc cửa không gài,
Ngồi lặng im lòng bặt thấy nghe,
Màn giấy tùng mai trăng rọi sáng,
Đất trời cảnh ấy một không hai.


Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Núi vắng ung dung cửa chẳng cài
Một mình mọi việc bỏ ngoài tai
Trăng soi màn giấy tùng mai sáng
Trời đất tìm đâu cảnh giống hai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời