22/10/2021 08:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 072
山居百詠其七十二

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Diệp Y Như vào 08/01/2011 01:22

 

Nguyên tác

山居無事不開門,
獨坐窮心泯見聞。
紙帳梅花松月照,
人間別是一乾坤。

Phiên âm

Sơn cư vô sự bất khai môn,
Độc toạ cùng tâm mẫn kiến văn.
Chỉ trướng mai hoa tùng nguyệt chiếu,
Nhân gian biệt thị nhất càn khôn.

Dịch nghĩa

Ở núi rảnh rỗi không cần cài cửa,
Hết lòng ngồi một mình, mắt không nhìn, tai không nghe.
Ánh trăng chiếu vào chiếc màn giấy vẽ cây tùng và nhành hoa mai,
Cảnh lạ này nhân gian, trời đất chỉ có một mà thôi.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Ở núi rảnh rang cửa miễn cài,
Lặng ngồi nhàn mắt lại nhàn tai.
Tùng mai màn giấy trăng ngời chiếu,
Cảnh lạ đất trời chẳng có hai.
Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 072